Wyniki wyborów do grójeckiej Izby Rolniczej

Odbyły się wybory do powiatowej rady Mazowieckiej Izby Rolniczej (MIR). Jednak frekwencja była bardzo niska, wręcz zatrważająca.
Tylko w jednej gminie powiatu grójeckiego frekwencja przekroczyła 10 procent, i była to gmina Warka, gdzie od urn poszło 428 mieszkańców (na 4049 uprawnionych). Natomiast w gminach Grójec, Nowe Miasto nad Pilicą i Błędów frekwencja nie osiągnęła poziomu nawet 1 procenta. W pięciu gminach (Goszczyn, Belsk Duży, Błędów, Chynów, Grójec) o 2 miejsca w powiatowej radzie MIR ubiegało się tylko 2 kandydatów. Największa konkurencja była w Warce, gdzie wystartowało 5 chętnych.
Wyniki wyborów do powiatowej rady MIR w powiecie grójeckim:
BELSK DUŻY (głosowało 91 osób): Jacek Pruszkowski – 87 głosów, Anna Kander – 42 głosy
BŁĘDÓW (głosowało 16 osób): Sławomir Rzeźnicki – 13 głosów, Wojciech Wojtczak – 13 głosów
CHYNÓW (głosowały 33 osoby): Zbigniew Grudzień – 32 głosy, Stanisław Pilacki – 23 głosów
GOSZCZYN (głosowało 27 osób): Szczepan Maciak – 20 głosów, Andrzej Ślusarski – 25 głosów.
GRÓJEC (głosowało 26 osób): Krzysztof Łuczak – 26 głosów, Dariusz Piątkowski – 24 głosy.
JASIENIEC (głosowały 143 osoby): Sławomir Zieliński – 78 głosów, Krzysztof Rogalski – 58 głosów, Ryszard Fruba – 55 głosów, Andrzej Derwisz – 52 głosy
MOGIELNICA (głosowało 61 osób): Sylwester Ciepieniak – 33 głosy, Marta Jaworska – 18 głosów, Jan Dudek – 11 głosów
NOWE MIASTO NAD PILICĄ (głosowało 18 osób): Grażyna Stępniewska – 18 głosów, Monika Olborska (11 głosów)
PNIEWY (głosowały 162 osoby): Iwona Chwalibóg – 77 głosów, Urszula Lesiak – 75 głosów, Mirosław Osiński – 69 głosów, Izabella Samoraj – 55 głosów
WARKA (głosowało 428 osób): Jan Madej – 323 głosy, Dariusz Wróbel – 177 głosów.

Kandydować i głosować w nich mogli płatnicy podatku rolnego będący właścicielami gospodarstw rolnych o powierzchni co najmniej 1 hektara (lub 1 ha przeliczeniowego). Radę tworzy po dwóch przedstawicieli każdej z gmin powiatu. Wszystkim głosującym w wyborach przysługiwały dwa głosy.

Opracowano na podstawie:

http://www.grojec24.net/news-znamy-wyniki-niedzielnych-wyborow-do-izb-rolniczych,1821.html

Dokładne wyniki z gminy Warka:

http://warka.pl/pad//container/Wybory-MIR-2015.pdf