Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej do 31 maja 2015 r

31 maja 2015 r, w godzinach od 8:00-18:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce odbędą się wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

 Osobami uprawnionymi do głosowania są płatnicy podatku rolnego, posiadający gospodarstwo rolne powyżej 1 ha użytków rolnych, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Komu potrzebne są izby rolnicze?

Pytanie wydaje się retoryczne, oczywiście, że rolnikom, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Jakie izby rolnicze? Oczywiście silne i kompetentne. I tu zaczynają się schody, bo okazuje się, że silne i samodzielne Izby Rolnicze nie są na rękę ani rządowi, ani partiom politycznym, ani nawet niektórym związkom rolniczym. Rolnicy to czują i wiedzą, więc czasem mówią, że są przeciwko izbom rolniczym, choć z mocy obowiązującej ustawy wszyscy podatnicy podatku rolnego są ich członkami.

I tu docieramy do sedna sprawy. Wadliwa jest sama ustawa o izbach rolniczych, która nakreśla bardzo szerokie spektrum działania – od oświaty rolniczej aż po kontrolę obrotu ziemią, ale nie daje ani środków finansowych na tę działalność, ani uprawnień żeby ją przeprowadzić.

Izby rolnicze są samorządem rolniczym powołanym do reprezentowania interesów rolników w rozmowach z władzami, ale jakich argumentów można używać, jeśli do wyborów do Izb idzie 5-10% uprawnionych i władza mówi „nie macie mandatu społecznego zaufania”.

Jeżeli frekwencja w obecnych wyborach będzie podobna do poprzednich to w sprawach rolniczych nic się nie zmieni. Nadal będziemy mogli sobie ponarzekać nawet „poprotestować” w Warszawie i nic. Tylko z silnymi będą się liczyć.

Pokażmy naszą siłę i solidarność i wybierzmy w nadchodzących wyborach do izb rolniczych najlepszych kandydatów.

Krzysztof Grzymała

Przewodniczący Rady Powiatowej WIR IV kadencji w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim

Więcej na:

 http://www.wir.org.pl/oizbie/kompetencje/