Wspólny apel PiS i RKW w trosce o uczciwe wybory

Podczas wyborów samorządowych w 2014 roku niewłaściwe przygotowanie kart
do głosowania oraz niewystarczające wyjaśnienie wyborcom procedury głosowania, doprowadziło do znacznego wzrostu liczby głosów nieważnych oddanych w wyborach. W całym kraju było aż 11096 obwodowych komisji wyborczych, w których oddano ponad 20% głosów nieważnych.

Wszystko to przyczyniło się do największego po 1989 roku kryzysu w organizacji i przeprowadzeniu wyborów.

W związku z tym w trosce o zapewnienie rzetelności i przejrzystości procedur wyborczych w nadchodzących wyborach, przekazujemy wykaz obwodowych komisji wyborczych, w których podczas ostatnich wyborów samorządowych wystąpił największy procent głosów nieważnych. Apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na przebieg głosowania i ustalenia wyników głosowania w wymienionych komisjach.

Więcej na : 

http://solidarni2010.pl/30892-wspolny-apel-pis-i-rkw-w-trosce-o-uczciwe-wybory.html?PHPSESSID=8093ce9a70bdc8d188cc70f3537e1098