Wareckie zapomnienie czy lekceważenie…?- list otwarty

Grójec – polskie miasto – wspaniale udekorowane polskimi biało czerwonymi flagami, natomiast Warka (czyje miasto ?) – bez żadnej wywieszonej flagi państwowej, a nawet zdjęta flaga z masztu na ratuszu miejskim. Jedynie honor miasta ratowała flaga na budynku straży pożarnej. Jak mogliby się poczuć wojskowi, Honorowi Obywatele Miasta w tym załoga m/s K.Pułaski ?. 

L i s t   o t w a r t y.

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o,
ul. Farna 4, 05-660 Warka,

Szanowny Panie Prezesie,

 

Z moich obserwacji wynika, że to ZUK zajmuje się wystrojem miasta z okazji różnych świąt ale w sobotę gdy wracałam do domu z Grójca przez Warkę i patrząc na wystrój obu miast miałam wrażenie, że wjechałam do całkiem obcego kraju. Niestety nie jest to pierwsze święto bez odpowiedniej oprawy – tym razem - sobota – 15 sierpnia – to Święto Wojska Polskiego obchodzone na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej, (ustanowione w 1992, dzień wolny od pracy przy okazji święta chrześcijańskiego Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny).

Grójec – polskie miasto – wspaniale udekorowane polskimi biało czerwonymi flagami, natomiast Warka (czyje miasto ?) – bez żadnej wywieszonej flagi państwowej, a nawet zdjęta flaga z masztu na ratuszu miejskim. Jedynie honor miasta ratowała flaga na budynku straży pożarnej. Jak mogliby się poczuć wojskowi, Honorowi Obywatele Miasta w tym załoga m/s K.Pułaski ?.

Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej – 2012 – Tekst jednolity pod linkiem  –  Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.  w artykule 7  mówi, że flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejscami obrad: m.in. organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych — z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych.

Bardzo smutną konstatacją jest, że nieliczni mieszkańcy naszej gminy i miasta wywieszają flagi w święta państwowe ale przykład idzie z góry. Niestety też nieliczni sołtysi wywieszają flagi a także radni wareckiej Rady Miejskiej, choć powinien robić to każdy, kto zajmuje się działalnością społeczną – bo co to za działacz, który nie rozumie czym są symbole narodowe (flaga, godło, hymn).

Chcąc ułatwić życie instytucjom i mieszkańcom w Nr 2/3 z 2014 r – Nowe Echo Warki

opublikowaliśmy terminarz świąt ogłoszonych w różnych Dziennikach Ustaw.

Wykaz świąt państwowych i narodowych z obowiązkiem podnoszenia flagi państwowej:1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 maja – Święto nieformalnie nazywane Świętem Pracy inna nazwa to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja

8 maja - Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności  (zmiana w 2015r z 9 maja na 8 maja)

1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Pozostałe święta ustanowione w drodze ustaw, bez określania ich jako państwowe lub narodowe m.in.:

15 sierpnia – – Święto Wojska Polskiego  – obchodzone na pamiątkę zwycięskiej bitwy

warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej oraz święto chrześcijańskie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny).

Jak postępować z flagą tzw. protokół flagowy  znajduje się na stronie Instytutu Heraldyczno – Weksylologicznego – http://www.pl.info.pl/IHW_WWW/index.php?act=view&ktg=32&idt=125

 

Z poważaniem

Danuta Sadowska