Spotkanie z Redutą Dobrego Imienia – 22 lutego 2017

Plakat – Maciej Świrski (2) Plakat - Maciej Świrski (2)

 

Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

została powołana dla inicjowania i wspierania działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji na temat historii Polski, a szczególnie przebiegu II wojny światowej, udziału w niej Polaków, stosunku Polaków do Żydów, na temat niemieckich obozów koncentracyjnych.

Reduta zajmuje się również propagowaniem wiedzy na temat historii i kultury polskiej oraz polskiej współczesności. Przeciwdziała rasizmowi i ksenofobii, zwróconym przeciwko obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na pochodzenie.

Aktywnie występuje przeciwko oszczercom, których ataki wyraźnie się zwielokrotniły, czego wymownym dowodem jest niemieckie paszkwil na Armię Krajową “Nasze Matki, nasi Ojcowie”.

Reduta staje do obrony dobrego imienia Polski wszędzie tam, gdzie tego będzie wymagała sytuacja. Wspiera działania Rządu RP w obronie godności narodu, szkalowanego za granicą (a coraz częściej niestety i w Kraju).

Reduta dąży do korzystania z potencjału Polaków rozsianych po całym świecie, korzystając z aktywności, mądrości i kontaktów Polonii, tak aby oszczercy byli efektywnie ścigani.

Reduta początkowo funkcjonowała pod egidą Towarzystwa Patriotycznego – Fundacji Jana Pietrzaka. Obecnie  działa samodzielnie a Jan Pietrzak jest w Radzie Fundacji.

 

Pomysł utworzenia organizacji walczącej w obronie dobrego imienia Polski powstał po premierze filmu „Pokłosie”, kiedy zaczęto stosowanie pedagogika wstydu – czyli wmawianie Polakom niepopełnionych zbrodni i oskarżanie ich o współudział w Holokauście, co prowadzi w konsekwencji do całkowitego zafałszowania rzeczywistości i delegitymizacji Polski w świecie. Ówczesne organy państwa nie podjęły żadnych działań.