Spotkanie z Januszem Wojciechowskim – 7 kwiecień 2018, godz. 18.oo

7 kwietnia  2018 /w sobotę/ o godz. 18.oo w Centrum Edukacyjno -Muzealnym przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego na Winiarach odbędzie się otwarte spotkanie z Januszem Wojciechowskim -politykiem, prawnikiem , członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Temat przewodni spotkania : „Polska widziana z Brukseli”. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do uczestnictwa w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.

3931168-janusz-wojciechowski-900-631

Janusz Wojciechowski /patrz Wikipedia/ w 1977 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1977 do 1980 pracował jako asesor w Prokuraturze Wojewódzkiej w Skierniewicach. W latach 1980–1993 orzekał jako sędzia. Do 1985 pracował w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej oraz Sądzie Rejonowym w Skierniewicach, od 1985 do 1990 w Sądzie Wojewódzkim w Skierniewicach, a od 1990 do 1993 w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Sprawował funkcję członka Krajowej Rady Sądownictwa w latach 1990–1993. Jest autorem lub współautorem komentarzy do kodeksu karnego i ustaw karnych, a także artykułów naukowych i publicystycznych w dziedzinie prawa oraz o charakterze społeczno -prawnym.

W 1984 wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Od 1993 do 1995 pełnił mandat posła na Sejm II kadencji z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 1994 do 1995 sprawował urząd podsekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów. W 1995 został wybrany głosami SLD i PSL na funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli, którą sprawował do 2001. W latach 1991–1993 pełnił funkcję sędziego Trybunału Stanu.

W 2001 ponownie został posłem IV kadencji z okręgu piotrkowskiego, wybrano go na wicemarszałka Sejmu. 13 czerwca 2004 wybrano go do Parlamentu Europejskiego z województwa łódzkiego.

Sprawował funkcję prezesa PSL od 16 marca 2004 do 29 stycznia 2005. Podał się do dymisji po tym, jak partia opowiedziała się przeciwko utworzeniu wraz z ZChN i Centrum komitetu wyborczego „Zgoda”. Pełnił następnie funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego PSL w Łodzi. W lutym 2006 za złamanie statutu (przejście do frakcji UEN bez zgody władz partii) został wykluczony z PSL, przystąpił do nowego ugrupowania pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 uzyskał liczbą 56 292 głosów reelekcję, kandydując jako przedstawiciel Stronnictwa „Piast” z listy Prawa i Sprawiedliwości. Do 2009 stał na czele rady politycznej Stronnictwa „Piast”. W listopadzie 2010 przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości. W poprzednim miesiącu w łódzkim biurze poselskim tej partii został zabity jego asystent Marek Rosiak. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 z listy PiS po raz kolejny uzyskał mandat eurodeputowanego.

W grudniu 2015 został zgłoszony przez rząd Beaty Szydło jako przedstawiciel Polski w Europejskim Trybunale Obrachunkowym zamiast zgłoszonego przez poprzedni rząd Macieja Berka. W kwietniu 2016 Parlament Europejski w tajnym głosowaniu negatywnie zaopiniował jego kandydaturę. Pomimo negatywnej opinii PE w tym samym miesiącu otrzymał nominację na to stanowisko decyzją Rady Unii Europejskiej (z kadencją od maja 2016).

W kwietniu 2016 obradujący w Luksemburgu ministrowie UE wybrali Janusza Wojciechowskiego na członka ETO  – mimo wcześniejszych wątpliwości co do jego kandydatury.

 

Organizatorami spotkania są:

Towarzystwo Miłośników Miasta Warki

Klub Gazety Polskiej w Warce

Radny Powiatowy – Wiesław Czerwiński