Rewolucja informacyjna: będą transmisje z Rady Powiatu. Będzie się działo, oj będzie…

Komisja Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu Grójeckiego przyjęła jednogłośnie projekt uchwały dotyczącej dostępu do informacji o pracy samorządu powiatowego. W myśl jednego z zapisu tej uchwały w internecie będą transmitowane posiedzenia Rady Powiatu.

Teraz uchwała musi być jeszcze przegłosowana przez całą Radę, a potem wystarczy już tylko wygodnie usiąść przed monitorem komputera, by móc śledzić pracę wybrańców Ziemi Grójeckiej.

Nie jest to nowy pomysł, zaczerpnąłem go z praktyki wielu innych samorządów, gdzie transparentność samorządu nie jest niczym nadzwyczajnym. Możliwość obserwowania radnych w czasie obrad jest tam zapewniona już od dłuższego czasu. Dzięki temu można obserwować, jak pracują przedstawiciele lokalnych społeczności, jak głosują, jakie zgłaszają projekty, jak zachowują się na posiedzeniach. W czasach powszechnego monitoringu w sklepach i na ulicach, także monitoring pracy wybrańców narodu powinien być normą. Dlatego najwyższy czas, aby te dobre rozwiązania stosowane w innych samorządach przenieść także do Rady Powiatu Grójeckiego.

Dzięki tej uchwale zostanie umożliwiony dostęp do informacji na temat prac Rady Powiatu, poszczególnych komisji Rady Powiatu, władz powiatu i podległych mu wszystkich jednostek organizacyjnych. Projekt uchwała określa, że posiedzenia Rady Powiatu będą transmitowane na portalu internetowym Powiat Grójeckiego (tzn.: http://www.grojec.pl/). Starsze nagrania mają być archiwizowane i udostępniane na tej samej stronie internetowej.

W uzasadnieniu projektu uchwały stwierdziłem, że prawo do informacji jest jedną z naczelnych wartości wolnego i demokratycznego świata. Każdy obywatel RP ma konstytucyjnie zapewniony dostęp do informacji publicznej. Ograniczenie prawa do informacji jest ponurym reliktem totalitarnego systemu partii komunistycznej. Prawo do informacji może być ograniczone jedynie w wyjątkowych, ustawowo określonych, sytuacjach. Dlatego po przyjęciu tej uchwały mieszkańcy Ziemi Grójeckiej otrzymają narzędzie do monitorowania pracy radnych, a także zapoznania się z pracami samorządu powiatowego i podległych mu instytucji.

Uproszczony ma być również dostęp do dokumentów wytworzonych przez jednostki samorządu powiatowego. Na wspomnianej stronie internetowej będą bowiem udostępniane protokoły z posiedzeń wszystkich komisji Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu. Oczywiście pod warunkiem, że dokumenty te nie zawierają informacji prawnie chronionych, np. tajemnicy państwowej. W razie niejasności i sporów będą stosowane odpowiednie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W końcu, wspomniany projekt uchwały dostosowuje prawo do informacji, do tej pory dość iluzoryczne w naszym samorządzie, do powszechnie już wykorzystywanych technik informatycznych.

Pomysł spotkał się z gorącą akceptacją obecnych radnych klubów PiS i PSP, zaś radny Janusz Gaweł zadeklarował nawet przejściową pomoc w przypadku braku w urzędzie odpowiedniego sprzętu.

Przyjęty projekt przez Komisję Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu musi być jeszcze zaakceptowany przez wszystkich radnych na sesji Rady Powiatu. Potem nastąpią jeszcze próby techniczne, by następnie uruchomić transmisje na stronie internetowej Powiatu Grójeckiego. W ten sposób mieszkańcy będą mogli przekonać się, którzy radni pracują, a którzy bumelują, zajadając się słonymi paluszkami.

W przyszłości na bazie kanału transmisyjnego powinna powstać powiatowa telewizja internetowa, która będzie informowała o najważniejszych wydarzeniach na Ziemi Grójeckiej, spotkaniach, uroczystościach, wydarzeniach kulturalnych. Należy mieć nadzieję, że nowy zarząd zaakceptuje ten pomysł Komisji i energicznie pomoże wdrożyć go w życie.

PIOTR BĄCZEK
przewodniczący Komisji Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu Grójeckiego
wiceprzewodniczący klubu radnych PiS

http://www.grojec24.net/news-rewolucja-informacyjna-beda-transmisje-z-rady-powiatu-bedzie-sie-dzialo-oj-bedzie8230;,1724.html