Pytanie o działania CBA w Starostwie Grójeckim

Na zakończenie drugiego posiedzenia Rady Powiatu radny Piotr Bączek wystosował dwie interpelacje. Zapytania dotyczyły dwóch bulwersujących spraw, mianowicie – niedawnych działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Starostwie Grójeckim oraz katastrofalnej sytuacji finansowej Powiatu.

Radny Bączek poprosił starostę – powołując się na artykuł opublikowany przez gazetę „Jabłonka” (numer z 19. XI. br.) – o przedstawienie informacji w sprawie działań CBA w Starostwie w Grójcu. Według cytowanego artykułu w „Jabłonce” CBA zainteresowało się budową Centrum Edukacyjno-Muzealnego w Warce.

CBA jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcji w sferze zamówień publicznych.

Drugie zapytanie odnosi się sytuacji finansowej Powiatu. Według niektórych publikacji prasowych kasa Powiatu jest tragicznie  zadłużona. Dlatego radny Bączek zapytał nowego starostę: czy informacje medialne dotyczące olbrzymiego zadłużenia (ponad 40 mln zł.) są prawdziwe i co jest źródłem tego długu?

Zdarzenia te miały miejsce za czasów poprzednich władz Starostwa, jednak to nowy starosta Marek Ścisłowski będzie udzielał odpowiedzi.

Według regulaminu pracy Rady Powiatu każdy radny ma prawo zgłaszać interpelacje dotyczące spraw lub problemów związanych z działalnością organów samorządu powiatowego.  Radny musi otrzymać odpowiedź najpóźniej po 14 dniach.

Wspomniane interpelacje radnego Piotra Bączka są pierwszymi  w tej kadencji.

red.