Prof. Ryba o europejskiej nagonce na Polskę

„….Powracając do pytania, ani od strony ideowej, ani od strony praktyki działania, ani historii, ostatnie wydarzenia w najmniejszym stopniu nie przypominają PRL. Wręcz przeciwnie wszystko to, co rozpoczęła obecna władza ma wymiar oczyszczenia z zabagnień postkomunistycznych, które bardzo szeroko rozlały się po sferze publicznej….”

Więcej na: http://wpolityce.pl/polityka/276151-prof-ryba-o-europejskiej-nagonce-na-polske-ataki-beda-zwielokrotnione-trzeba-mobilizowac-narod-do-obrony-suwerennosci-panstwowej-gospodarczej-i-kulturowej-nasz-wywiad