Konferencja – POWSTAŃ POLSKO !!!

 

Drodzy Rodacy,

Wobec ewidentnych fałszerstw wyborczych dokonanych podczas wyborów samorządowych w 2014 roku żaden Polak nie powinien pozostać obojętny. Jest naszym obowiązkiem stanąć w obronie zagrożonych praw i wolności obywatelskich wywalczonych przez naszych przodków dla nas i przyszłych pokoleń Polaków.

Stowarzyszenie Solidarni 2010, Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, Klub Ronina i inne organizacje patriotyczne wzywają wszystkich do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszeń i Obywateli Rzeczpospolitej zatroskanych o prawidłowy przebieg wyborów w 2015 roku.

Konferencja „POWSTAŃ POLSKO!” odbędzie się na Jasnej Górze 21 lutego 2015 r. Zostanie na niej przedstawiony plan alternatywnego, obywatelskiego systemu liczenia głosów w wyborach prezydenckich 10 maja br. i w kolejnych wyborach parlamentarnych. Każdy, kto przybędzie na Konferencję dowie się, w jaki konkretny sposób może podjąć odpowiedzialność za losy Ojczyzny w 2015 roku!

Inicjatywę poparło wiele znanych i cieszących się autorytetem osób. Od nas wszystkich zależy, czy w obliczu bezpośredniego zagrożenia dla demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego potrafimy się zmobilizować i wspólnie przypilnować uczciwości wyborów. Liczymy na poparcie inicjatywy przez wszystkie organizacje, które podkreślają przywiązanie do wartości nierozerwalnie związanych z wiarą, kulturą i tradycją Polaków. Głęboko wierzymy w możliwość stworzenia wspólnego, szerokiego, ponadpartyjnego frontu porozumienia, skupionego wokół konkretnego zadania. Zapraszamy do współpracy wszystkich szefów sztabów wyborczych kandydatów na prezydenta RP obozu patriotycznego. Jest w nas siła – musimy jednak działać wspólnie i solidarnie.

 

[CMYK] Plakat_m-Powstań Polsko