PRAWA WARKA – NOWOCZESNOŚĆ  I  TRADYCJA 

 

 Kim jesteśmy, czego pragniemy

Jesteśmy mieszkańcami Warki i okolicznych miejscowości. Niektórzy z nas związani są z Ziemią Warecką od wielu pokoleń, a inni dopiero od kilkunastu lat. Wśród nas są właściciele prywatnych firm, pracownicy różnych szczebli i branż, robotnicy, rolnicy, sadownicy, urzędnicy i przedstawiciele wolnych zawodów.

Jesteśmy  zróżnicowani pod względem wieku – większość to osoby w sile wieku, które ciężko pracują na utrzymanie swoich rodzin. Wśród nas są także młodzi, wkraczający w dorosłe życie  i doświadczeni życiowo emeryci.

Pomimo  różnic jedno nas łączy – troska o Ziemię Warecką i Polskę.

Z naszym regionem wiążemy nadzieję na przyszłość, chcemy go zmieniać, modernizować, tak aby stał się przyjazny dla dotychczasowych mieszkańców, ale i przyciągał nowe osoby, przedsiębiorców i kapitał.

Jednak pragniemy, aby zmiany były przeprowadzane w duchu poszanowania wielowiekowej historii Ziemi Wareckiej, tradycyjnych wartości Polski, jak i chrześcijańskich korzeni Europy Ojczyzn. Taką przyszłość widzimy zarówno dla naszej, wielkiej Ojczyzny, jak i dla naszego regionu.

Uważamy, że można połączyć konieczny, a wręcz niezbędny, proces modernizacji z polską tradycją, uhonorowaniem miejsc pamięci narodowej i z szacunkiem dla instytucji rodziny i Kościoła katolickiego.

Modernizacja całego kraju i regionalnych małych Ojczyzn nie jest sprzeczna z wyznawanymi przez nas wartościami, wręcz przeciwnie. Nie można stworzyć spójnej strategii rozwoju – tak potrzebnej po epoce komunistycznej dyktatury i ostatniej dekadzie grabieży majątku narodowego – bez nawiązania do tradycyjnego systemu wartości i szacunku dla dokonań poprzednich pokoleń Polaków. To jest drogowskaz, który wskazuje kierunek niezbędnych zmian.

Nie zatrzymamy  najmłodszego pokolenia w kraju, w Warce, w naszych domach, jeżeli nie stworzymy nowych miejsc pracy, jeżeli nie zmienimy biurokratycznej machiny urzędów, jeżeli nie wprowadzimy czystych i jasnych reguł konkurencji. Obowiązujące w obecnej Polsce zasady kumoterstwa, nepotyzmu i korupcji hamują rozwój gospodarczy, rozszerzają strefę ubóstwa i wypędzają naszych znajomych, przyjaciół i krewnych z Polski.

W ostatnim okresie obserwujemy też odgórną kampanię niszczenia podstaw życia rodziny. Zdecydowanie odrzucamy ten styl rządzenia.

Sytuacja w naszej małej Ojczyźnie jest wypadkową sytuacji w całej Polsce.

Niezbędne zmiany trzeba przeprowadzić na każdym szczeblu – od „Polski gminnej”, aż po rząd w Warszawie. Nie poprzestajemy na negowaniu tej patologicznej sytuacji.

Musimy raczej wybrać drogę, która daje nadzieję na zmianę tej sytuacji.

Ucieczka od polityki nie jest receptą na nasze bolączki.

Ziemia Warecka nie jest udzielnym księstwem, które ominą problemy całej Polski. Ziemia Warecka nie jest też zamkniętą enklawą, na którą nie ma wpływu wielka polityka z Warszawy.

Szansę widzimy w programie gospodarczym, politycznym, społecznym największej partii opozycyjnej Prawa i Sprawiedliwości.

Identyfikujemy się z nim. PiS oraz mniejsze partie – Prawica Rzeczypospolitej, Polska Razem, Solidarna Polska – stanowią alternatywę dla dotychczasowego złego, niesprawnego i korupcyjnego modelu rządów.

Tej naprawy nie można przeprowadzić połowicznie, tylko na samym dole, w oderwaniu od sytuacji w rządzie, w Sejmie, w całym kraju.

Musimy naprawić nasz kraj!