Nauki ks. Piotra Skargi wciąż aktualne. Rada Powiatu uczciła duchownego urodzonego w Grójcu

Rada Powiatu Grójeckiego przyjęła, z inicjatywy radnego Piotra Bączka, jednogłośnie specjalną uchwałę ku czci księdza Piotra Skargi, wielkiego rodaka i nauczyciela wielu pokoleń Polaków. W ten sposób radni uznali, że niedawne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Skargi jest szczególnie ważnym wydarzeniem dla Ziemi Grójeckiej.

W uzasadnieniu tej intencyjnej uchwały czytamy, że Rada Powiatu wyraża swoją radość w związku z oficjalnym rozpoczęciem w dniu 8 grudnia 2014 roku procesu beatyfikacyjnego urodzonego w Grójcu księdza Piotr Skargi.

1989_skarga_1

Ksiądz Piotr Skarga urodził się 2 lutego 1536 roku w Grójcu, jako Piotr Powęski. Postać księdza Piotra Skargi jest wzorem patrioty, duszpasterza, myśliciela, naukowca, pisarza oraz bezinteresownego filantropa i obrońcy biednych.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1564 roku. Studiował w Kolegium Rzymskim. Po powrocie do ojczyzny zajął się zakładaniem w Polsce kolegiów jezuickich. Pracował w Pułtusku, we Lwowie, Jarosławiu, Warszawie, Płocku i Wilnie. Był pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej. Zajmował się również pomocą dla ubogich, m.in. założył w Krakowie Arcybractwo Miłosierdzia, Bank Pobożny, który udzielał bezprocentowych pożyczek oraz Skrzynkę św. Mikołaja gromadzącą posagi dla ubogich panien. Pisał również skargi ubogim analfabetom, stąd pochodzi jego przydomek – Skarga.
Od 1588 roku pełnił funkcję nadwornego kaznodziei króla Zygmunta III Wazy. Był zwolennikiem ograniczenia władzy Sejmu i zwiększenia władzy królewskiej. Piętnował wady narodowe. W słynnych „Kazaniach sejmowych” przestrzegał przed upadkiem Rzeczypospolitej, realnie oceniał stan państwa i przewidywał nadchodzącą tragedię.
Zmarł 27 września 1612 roku, przed śmiercią – jak podają historycy – zdążył jeszcze odwiedzić rodzinny Grójec, z którym łączyły go silne więzy.
Przez wieki jego dzieła powodowały refleksję nad stanem Ojczyzny.
Jego słowa z „Kazań wtórych” wciąż są aktualne: „Jako ciała nasze abo wnętrznymi chorobami, abo powierzchnymi gwałtownymi przypadkami umierają, tak i królestwa mają swoje domowe choroby, dla których upadać muszą”.
Rada Powiatu Grójeckiego wyraża dumę, że ks. Piotr Skarga, wybitny syn Ziemi Grójeckiej nawet po tylu wiekach rozsławia swoją „małą ojczyznę” i skłania do budowania państwa na mocnych fundamentach.

Skarga

Na ilustracji obraz Jana Matejki „Kazanie księdza Piotra Skargi”

* * *

Proces beatyfikacyjny ks. Piotra Skargi rozpoczął się dopiero 8 grudnia 2014 r., ponieważ przez lata pokutowała pogłoska, że ks. Skargę pochowano żywego, gdyż miał znajdować się w letargu. Taka sytuacja w sposób znaczący utrudniłaby beatyfikację. W rzeczywistości plotka o pochowaniu żywego ks. Skargi została rozpowszechniona dopiero w okresie PRL, głównie przez prof. Janusza Tazbira. Jednak promotor sprawiedliwości w procesie beatyfikacyjnym ks. Skargi ojciec dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz obala te nieprawdziwe informacje i wskazuje, że w tej sprawie wypowiedzieli się historycy,, teolodzy, duszpasterze,, kryminolodzy oraz biegli z zakresu medycyny sądowej. Od plotki odciął się od również jej główny twórca – prof. J. Tazbir. O kulisach procesu beatyfikacyjnego ks. Piotra Skargi czytaj w artykule „Naszego Dziennika”:

http://www.naszdziennik.pl/wp/126397,obalona-czarna-legenda-ks-piotra-skargi.html