Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu- czy uratują szpital?

Jutro odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Grójeckiego. Głównym i zarazem jedynym punktem obrad będą uchwały dotyczące finansowania grójeckiego szpitala. Są to niezbędne decyzja, aby szpital mógł normalnie funkcjonować.Uzyskanie kredytu jest też koniecznym warunkiem, aby wprowadzić plan ratunkowy po ośmioletnich rządach w powiecie koalicji PSL-PO .

Zarząd Powiatu, złożony z radnych PiS,  kilkanaście dni temu przedstawił projekty uchwał w tej sprawie. Jednak podczas posiedzenia w dniu 18 sierpnia br. ten punkt porządku obrad został – na wniosek radnych z klubów Powiat Sprawny i Przyjazny (czyli PSL) oraz Nasze Czasy (czyli M. Dobrzyński, S. Sitarek i A. Zaręba) – przesunięty  na kolejne posiedzenie Rady Powiatu.  Radni tych klubów dążyli do opóźnienia przyjęcia tych uchwał, pomimo apeli pracowników szpitala, przedstawicieli związków zawodowych i nowego prezesa.  Radni PSL i NC twierdzili, że chcą dokładniej zapoznać się z planem ratunkowym dla szpitala. Tymczasem pracownicy wskazywali, że każdy dzień zwłoki w przyjęciu uchwał zagraża nie tylko normalnemu funkcjonowaniu szpitala, ale wręcz jego istnieniu. Po burzliwej dyskusji radni PSL i Naszych Czasów przegłosowali radnych PiS, zmienili porządek obrad (głosami 11 do 10) i przesunęli w czasie podjęcie decyzji w tych sprawach.

Jutro te propozycje mają być ponownie rozpatrzone przez Radę Powiatu. Na podstawie projektu uchwały Rada Powiatu ma wyrazić zgodę na poręcznie Powiatowemu Centrum Medycznemu w Grójcu wykupu obligacji w wysokości 5 mln zł. Poręczenie ma zostać udzielone do końca 2021 roku. Obligacje mają być wykupione z własnych środków finansowych PCM. Radni mają też głosować nad uchwałą o ustanowieniu hipoteki na nieruchomości szpitala w wysokości 13 mln zł. Ma ona zabezpieczać spłatę wspomnianego kredytu (5 mln zł oraz 2,25 mln zł odsetek) i wykupu obligacji w kwocie 5 mln zł i 0,75 mln zł odsetek.

Nowy prezes Powiatowego Centrum Medycznemu w Grójcu Zbigniew Kończak podczas spotkania z radnymi wszystkich klubów przekonywał, że sytuacja szpitala jest dramatyczna i może zabraknąć pieniędzy na zakup podstawowych leków, towarów, sprzętu itd. Prezes alarmował, że w zasadzie w każdej chwili może zostać ogłoszona upadłość szpitala, który za czasów rządów PSL-PO został przekształcony w spółkę prawa handlowego. W czasie sesji Rady Powiatu z 11 sierpnia br. dyrektor ds. finansów PCM Agata Zgutczyńska przedstawiła dane wskazujące, że szpital został potężnie zadłużony w latach 2012-2014 podczas rządów PSL. Od roku 2014 r. PCM wpadł w spiralę zadłużenia, co wynika z faktu, że poprzednie władze powiatu nienależycie sprawowały nadzór nad szpitalem.