MEN chce ograniczyć prawa rodziców

MEN chce ograniczyć prawa rodziców do wychowania dzieci i obrony ich przed szkodliwymi ideologiami. Chodzi o ustawę o systemie oświaty, która ma zostać zmieniona w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Pod pretekstem wykonania wyroku trybunału MEN chce poszerzyć m.in. kompetencje kuratorów oraz ograniczyć wpływ samorządów lokalnych na działanie prowadzonych przez nie szkół oraz rodziców na wychowanie ich dzieci.

Istnieje zagrożenie, że projekt doprowadzi do zwalniania z pracy dyrektorów, którzy będą chcieli chronić dzieci przed ideologicznymi treściami – stwierdził Tymoteusz Zych z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

- Ministerstwo Edukacji Narodowej chce w bezpośredni sposób decydować o powoływaniu i odwoływaniu dyrektorów szkół. Wprowadzenie tych rozwiązań w takim kształcie, w jakim zostały zaproponowane przez ministerstwo, stwarza poważne ryzyko destabilizacji systemu edukacji i uzależnia funkcjonowanie szkół od ideologicznych preferencji aktualnie rządzącej ekipy. Te przepisy są przyjmowane w sposób niespełniający podstawowych zasad poprawnej legislacji – powiedział Tymoteusz Zych.

Obecnie nad projektem pracuje sejmowa podkomisja stała ds. jakości kształcenia i wychowania, która może zaproponować wykreślenie kontrowersyjnych przepisów z projektu. Petycję w tej sprawie można podpisać na stronie fundacji www.citizengo.org.

RIRM