MARSZ W OBRONIE DEMOKRACJI I WOLNOŚCI MEDIÓW

O POLSKĘ,
O RZECZPOSPOLITĄ,
O DEMOKRACJĘ

Demokracja to troska o dobro wspólne, to aktywne postawy obywatelskie, samoorganizacja i solidarność międzyludzka. To troska o nasze państwo, o rzetelność i sprawność jego instytucji. Demokracja to wolne i niezależne media stojące na straży interesu publicznego i kontrolujące władzę. Demokracja to cywilizowane, szerokie prawa opozycji politycznej. To szacunek dla przekonań religijnych. Demokracja to wolna i pełna debata o najważniejszych sprawach Polski. Demokracja – wreszcie – to sprawiedliwe, bezstronne i w pełni transparentne wolne wybory.

Więcej na : http://marsz13grudnia.pl/deklaracja_ideowa

 

http://marsz13grudnia.pl/aktualnosci/spot_zapraszajacy_na_marsz_w_obronie_demokracji_i_wolnosci_mediow_13_grudnia_2014