MARSZ W OBRONIE DEMOKRACJI I WOLNOŚCI MEDIÓW – 13 grudnia 2014 – TAM BĘDZIE POLSKA!

O POLSKĘ

O RZECZPOSPOLITĄ

O DEMOKRACJĘ

Demokracja to troska o dobro wspólne, to aktywne postawy obywatelskie, samoorganizacja i solidarność międzyludzka. To troska o nasze państwo, o rzetelność i sprawność jego instytucji. Demokracja to wolne i niezależne media stojące na straży interesu publicznego i kontrolujące władzę. Demokracja to cywilizowane, szerokie prawa opozycji politycznej. To szacunek dla przekonań religijnych. Demokracja to wolna i pełna debata o najważniejszych sprawach Polski. Demokracja – wreszcie – to sprawiedliwe, bezstronne i w pełni transparentne wolne wybory.

Więcej na : http://marsz13grudnia.pl/deklaracja_ideowa