Konkurs IPN: „Wyzwolenie? 1945”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie zaprasza uczniów mazowieckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie „Wyzwolenie? 1945”. Zadaniem uczestników jest opracowanie odpowiedzi na pytania: jak miejscowa społeczność postrzegała zajęcie przez Armię Czerwoną Mazowsza i Podlasia w 1944/45 roku? Czy koniec II wojny światowej oznaczał pełne zwycięstwo Polski?

plakat-konkurs-WYZWOLENIE-1_m

Celami konkursu jest zainteresowanie uczniów historią najnowszą, a w szczególności pogłębienie świadomości historycznej, szczególnie w kontekście 70 rocznicy upadku III Rzeszy Niemieckiej i zakończenia II Wojny Światowej, która przypada na rok 2015. Organizatorzy konkursu planują zwiększenie świadomości historycznej przez pokazanie historii regionu w odniesieniu do historii powszechnej.

W tym projekcie materiałem pomocniczym mogą być nagrana i spisana relacja świadka historii albo opracowane ankiety obejmujące 15-20 osób. Nagranie wywiadu powinno być w formie filmu dokumentalnego. Film należy zapisać w formacie avi, flv, wmv. Wywiad powinien trwać do 30 minut. Transkrypcja wywiadu musi być zapisana w programie Microsoft Word (wersja 1997-2013).

Ankieta może objąć maksymalnie 15-20 osób, powinna być w programie Microsoft Word (wersja 1997 – 2013).

Pracę należy zapisać na nośniku CD lub pendrive.

W historii mówionej największe znaczenie ma ludzka pamięć o wydarzeniach, których byliśmy świadkami. Udział w konkursie jest niezwykłą możliwością stworzenia i opracowania własnego źródła historycznego, a także pogłębienia wiedzy historycznej o swoim regionie.

Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy uczniów. Nauczyciel pełni rolę merytorycznego opiekuna projektu i nie uczestniczy w przygotowaniu prezentacji.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone do innych konkursów.

Do 28.02.2015 r. należy nadesłac mailowo wypełniony formularz zgłoszeniowe

Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród i dyplomów dla zespołów, które zdobędą trzy pierwsze miejsca i ich opiekunów. I miejsce: tablet oraz książki, II i III miejsce: aparaty fotograficzne i nagrody książkowe.

Osobą kontaktową ze strony organizatora jest: Urszula Martyńska IPN Oddział w Warszawie (mail: urszula.martynska@ipn.gov.pl,  telefon: 22 860 70 52)

Więcej informacji o zasadach konkursu, teksty źródłowe i formularze są do pobrania na stronie:

http://ipn.gov.pl/obep-warszawa/konkursy-historyczne/warszawa-konkurs-dla-uczniow-mazowieckich-szkol-gimnazjalnych-i-ponadgimnazjalnych-wyzwolenie-1945