Komunikat sadowniczy -ZZO Warka

Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka, założony w 1975 roku w rejonie największej koncentracji upraw sadowniczych w Polsce i Europie, jest znanym dystrybutorem środków ochrony roślin, nawozów, biostymulatorów oraz maszyn i urządzeń do produkcji ogrodniczej i rolniczej. 

Wiosną 2008 roku uruchomiliśmy pierwszy profesjonalny program doradczy dla sadowników – FruitAkademię – system oparty na fachowej, głębokiej wiedzy najlepszych specjalistów z kraju i z zagranicy, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń diagnozujących  i monitorujących. FruitAkademia przygotowywana jest i nadzorowana przez polskich specjalistów, którzy od wielu lat zajmują się badaniami i obserwacjami zjawisk z dziedziny sadownictwa, oraz przez jedną z najlepszych firm doradczych w Europie, FruitConsult z Holandii. Naszym celem jest dostarczanie polskim ogrodnikom takich technologii, by mogli swobodnie konkurować z innymi producentami w Unii Europejskiej.

System Komunikatów Sadowniczych – SKS – zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy FRUIT AKADEMIA.

System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, GóraKalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.

Więcej na :

http://zzowarka.pl/doradztwo/komunikaty/