Komunikat sadowniczy SKS 19 2015-08-21

NAWOŻENIE POZAKORZENIOWE PO OKRESIE UPAŁÓW

Obniżenie temperatury, w tym temperatur nocnych, pozwala na skuteczne dokarmienie roślin. Po długotrwałych upałach i braku deszczu bardzo istotne jest prawidłowo przeprowadzone nawożenie dolistne. Jednak z uwagi na stres wywołany suszą należy stosować bezpieczne nawozy w zalecanych dawkach. W tym okresie drzewa potrzebują przede wszystkim kompleksowych nawozów o wysokiej zawartości potasu, a owoce nawozów wapniowych.

Potas pozytywnie wpłynie na gospodarkę wodną drzew i pomoże szybciej wyjść ze stresu wywołanego suszą. Wapń pozytywnie wpływa na ograniczenie występowania chorób przechowalniczych, które przy utrudnionym pobieraniu składników pokarmowych z gleby mogą okazać się dużym problemem w trakcie przechowywania.

Zalecamy zabiegi wykonane w bloku kilku oprysków, naprzemiennie nawozem potasowym z wapniowymi:

FruitAkademia na wzrost owoców II w dawce 8 kg/ha lub Plantafol 5.15.45 w dawce 2,5 kg/ha

naprzemiennie z Amiwap w dawce 2,5-7,5 l/ha lub Nano Active w dawce 3 kg/ha.

W sadach mocno dotkniętych upałami, w celu poprawy jakości liści zalecany jest zabieg obniżający negatywną reakcję na skutki suszy z dodatkiem nawozu mikroelementowego bogatego w magnez i żelazo. Proponujemy zastosowanie preparatu Megafol 2,5 l/ha z dodatkiem nawozu OptiMikro 2,5 kg/ha.

Z chlorkiem wapnia należy postępować bardzo ostrożnie. Nie należy przekraczać dawki 4-5 kg/ha, dla bezpieczeństwa zabiegu zawsze stosując łącznie z produktem Megafol w dawce 1 l/ha.

CHOROBY PRZECHOWALNICZE

Utrzymujące się wysokie średnie dobowe temperatury oraz nocne rosy mogą spowodować znaczący wzrost presji parcha jabłoni. Szczególnie w sadach w których widoczne są plamy należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie owoców przed parchem przechowalniczym. Na około dwa tygodnie przed zbiorem należy wykonać zabieg preparatami:  Captan 80 WG w dawce 1,9 kg/ha lub Kaptan 50 WP w dawce 3 kg/ha.

Aby zabezpieczyć owoce przed chorobami przechowalniczymi należy zastosować jeden zabieg (na 7 dni przed zbiorem) lub dwa zabiegi w przypadku zwiększonej presji chorobowej (14 i 7 dni przed zbiorem):

Bellis 38 WG w dawce 0,8 kg/ha, Switch 62,5 WG w dawce 0,75 kg/ha lub Geoxe 50 WG w dawce 0,45 kg/ha

SZKODNIKI

Prognozowane temperatury w ciągu dnia oscylują na poziomie dwudziestu kilku stopni. Dla szkodników są to bardzo korzystne warunki do rozwoju po długotrwałym okresie upałów. Dlatego lustracje należy przeprowadzać regularnie, szczególnie pod kątem szkodników z którymi był już problem w pierwszej części sezonu (np. mszyce, zwójki,  przędziorki). Zwalczanie może obecnie okazać się konieczne, należy wtedy zastosować jedno z rozwiązań polecanych przez nas we wcześniejszych komunikatach.

TRUSKAWKI

Plantacje truskawek również ucierpiały w wyniku upałów i suszy. Może mieć to negatywne skutki dla roślin w przyszłym sezonie. Warto pamiętać o regularnym nawadnianiu plantacji. Dodatkowo zalecany jest zabieg obniżający negatywną reakcję na skutki suszy. Proponujemy zastosowanie preparatu Megafol 2,5 l/ha z dodatkiem nawozu Plantafol 20.20.20 2,5 kg/ha

SKS 19 Dolistnie: FA_wzrost_owocow_II 8kg/Plantafol 2,5kg; Wapn: Amiwap 2,5L/NanoActive 3kg/Chlorek+Megafol 1L; Susza: Megafol 2,5L+OptiMicro 2,5kg Przechowalnicze: Captan 1,9kg; Bellis 0,8kg Truskawki: Megafol 2,5L+Plantafol 2,5kg

http://zzowarka.pl/download/SKS_19_2015