Komunikat sadowniczy SKS 16 2015-07-08

System Komunikatów Sadowniczych – SKS –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez

Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy FRUIT AKADEMIA.

System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, Góra Kalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.

Komunikat sadowniczy SKS 16 2015-07-08

PARCH JABŁONI

W sadach gdzie obecne są plamy parcha na liściach i owocach (nawet w niewielkiej ilości) zalecamy kontynuowanie zabiegów zapobiegawczych. Warto pamiętać, że zarodniki konidialne powodujące infekcje wtórne, są w stanie kiełkować nawet w przypadku występowania rosy (nie wymagają opadów). Zalecamy stosowanie środków kontaktowych: Kaptan Zaw. 50 WP 3kg/ha, Delan 700 WG 0,5 kg/ha, Captan 80 WG 1,9 kg/ha, Indofil 80 WP 3 kg/ha lub Dithane NeoTec 75 WG 2 kg/ha.

Celowe jest również stosowanie produktu Kendal 2l/ha na przemian z fungicydem zapobiegawczym. Stosowanie produktów stymulujących odporność, zabezpiecza przed infekcjami wtórnymi w sadach jabłoniowych w drugiej części sezonu, a ponadto pozwala ograniczyć pozostałości w owocach.

więcej na:

http://www.zzowarka.pl/doradztwo/komunikaty/