Komunikat sadowniczy SKS 14 2015-06-11

System Komunikatów Sadowniczych – SKS –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez

Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy FRUIT AKADEMIA.

System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, Góra Kalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.

PARCH JABŁONI

Zalecamy systematyczną ochronę fungicydową, również w sadach gdzie do tej pory nie stwierdzono plam parcha na liściach. Należy stosować środki kontaktowe takie jak Kaptan Zaw. 50WP 3kg/ha, Delan 700WG 0,5 kg/ha, Captan 80WG 1,9 kg/ha. Odmiany narażone na opadzinę liści należy stosować preparaty zawierające mankozeb: Indofil 80WP 3 kg/ha, Dithane NeoTec 75WG 2 kg/ha.
W warunkach słabszej presji ze strony parcha jabłoni można również zastosować preparat stymulujących naturalną odporność roślin (np. Kendal). Produkt ten daje podobne rezultaty jak ochrona chemiczna, a przy tym pozwala zredukować pozostałości substancji aktywnej w owocach. Zalecamy Kendal w dawce 2,5 l/ha naprzemiennie z zabiegiem fungicydem zapobiegawczym.

 

OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA

W ciągu najbliższych dni należy wykonać zabieg zwalczający owocówkę jabłkóweczkę w fazie „czarnej główki”. Zalecamy zastosować jeden z produktów: Coragen 200 SC 0,125-0,175 l/ha, Runner 240 SC 0,4 l/ha,

Affirm 095 SG 2,5-3 kg/ha, Steward 30 WG 0,17-0,2 kg/ha.

Wymienione preparaty są selektywne i  zwalczają owocówkę jabłkóweczkę oraz zwójki liściowe.

 

MSZYCE
Aktualnie w sadach można zaobserwować masowo występujące kolonie mszycy jabłoniowej. Zalecamy zabieg jednym z produktów: Actara 25WG 0,1 kg/ha, Sherpa 100EC 0,375 l/ha Calypso 480SC 0,2l/ha lub Mospilan 20SP 0,125 kg/ha. Jeśli w sadzie występuje mszyca jabłoniowo-babkowa lub bawełnica korówka należy opryskiwać środkami: Actara 25WG 0,2 kg/ha, Pirimor 500WG 0,75kg/ha lub Movento 100SC 2,25l/ha.

 

NAWOŻENIE DOLISTNE – SUSZA

Liście w wielu sadach są w słabej kondycji, co bezpośrednio wpływa na jakość owoców oraz ilość pąków kwiatowych w następnym sezon. Aby poprawić jakość liści należy wykonać zabieg stosując mieszaninę biostymulatora obniżająceog negatywną reakcję drzew na suszę z dodatkiem nawozu mikroelementowego bogatego w magnez i żelazo. Proponujemy zastosowanie preparatu Megafol 2,5 l/ha z dodatkiem  OptiMikro 2-3 kg/ha lub Tecnokel Amino Mix 2 l/ha. Zabieg należy powtórzyć po 7-10 dniach.

W przypadku jabłoni i gruszy zalecamy również zastosować dodatkowy zabieg nawozem zawierającym magnez oraz azot np. FruitAkademia na wzrost owoców I w dawce 8 kg/ha.

 

CZAS ROZPOCZĄĆ DOKARMIANIE WAPNIEM

W celu poprawienia jakości owoców należy rozpocząć nawożenie produktami wapniowymi. W obecnym okresie optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie formułowanych produktów wapniowych takich jak Amiwap lub Nano Activ. Produkt te są bezpieczne nawet w wysokich temperaturach (powyżej 25°C). Zalecana dawkowanie Amiwap 2,5 l/ha lub Nano Activ 3 kg/ha.

W przypadku stosowania prostych nawozów wapniowymi (saletra wapniowa, chlorek wapnia) należy zwrócić uwagę na temperaturę (szczególnie jeśli w ciągu następnych dni po zabiegu utrzymuje się powyżej 25°C). Aby uniknąć oparzeń oraz zwiększyć przyswajalność składników pokarmowych do zabiegu zalecamy dodać biostymulator Megafol w dawce 1 l/ha.

SKS 14 Parch: zapobiegawczo: Captan 1,9kg/ Indofil 3kg/ Kendal 2L; Owocowka: Coragen 0,15L; Mszyca jabloniowa: Actara 0,1kg; Dolistnie: Megafol 2,5L+TecnokelAmino_Mix 2L Wapn: Amiwap 2,5 L

http://zzowarka.pl/download/SKS_14_2015