Komunikat sadowniczy SKS 13 2015-06-03

System Komunikatów Sadowniczych – SKS –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez

Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy FRUIT AKADEMIA.

System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, Góra Kalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.

PARCH JABŁONI

W wielu sadach zaobserwować można coraz więcej ujawniających się plam parcha jabłoni. Kolejne plamy zapewne będą się jeszcze pojawiać. Plamy występujące na liściach i zawiązkach wymuszają systematyczną ochronę fungicydową w dalszej części sezonu. Nawet w sadach gdzie do tej pory nie stwierdzono plam parcha na liściach zalecamy cotygodniowe zabiegi fungicydami kontaktowymi np. Kaptan Zaw. 50WP 3kg/ha,        Delan 700WG 0,5 kg/ha, Captan 80WG 1,9 kg/ha co najmniej do połowy czerwca. W sadach zagrożonych opadziną liści zaleca się stosowanie przeciwko parchowi preparatów zawierających mankozeb:

Indofil 80WP 3 kg/ha, Dithane NeoTec 75WG 2 kg/ha.

 

MĄCZNIAK JABŁONI

W wielu sadach porażenie pędów mączniakiem jabłoni jest bardzo silne. Przy ciepłej pogodzie problem będzie narastał. Należy wyciąć porażone pędy, można je pozostawić w międzyrzędziu – po kilku dniach przestają zarodnikować. Po wycięciu zalecamy opryskiwanie jednym z preparatów: Topas 100EC (0,125l/ha/m wys. korony lub inny fungicyd z grupy triazoli), Zato 50WG 0,15kg/ha, FlintPlus 64WG 1,85 kg/ha, Kendo 50EW 0,5 l/ha, Fontelis 200SC 0,75 l/ha.

 

MSZYCA JABŁONIOWO-BABKOWA

W niektórych sadach występują liczne kolonie mszyc – należy je zwalczać jednym z preparatów:

Pirimor 500WG 0,75kg/ha, Calypso 480SC 0,2l/ha, Mospilan 20SP 0,125 kg/ha, Movento 100SC 2,25l/ha. Jeżeli liczebność mszyc jest niewielka, a w sadzie występują wrogowie naturalni można zrezygnować ze zwalczania, ale konieczne jest stałe monitorowanie sytuacji.

 

ORDZAWIENIA JABŁEK

Najnowsze obserwacje pokazują, że stosowanie giberelin daje lepsze efekty jeśli jest on stosowany systematycznie co mniej więcej tydzień, niż gdy jest stosowany wyłącznie na rosnącą temperaturę po chłodniejszym okresie. Zalecamy systematyczne zabiegi produktem Novagib 010SL w dawce 0,3-0,4 l/ha, do czterech razy w sezonie. Oczywiście przy wyższych temperaturach Novagib 010SL lepiej się wchłania, natomiast nie jest prawdą, że stosowanie w niższych temperaturach jest nieskuteczne.

 

NAWOŻENIE DOLISTNE

W wielu sadach obserwujemy słabą jakość liści. Zalecamy zastosować w tych sadach nawozy bogate w magnez oraz mikroelementy OptiMikro w dawce 5 kg/ha oraz FruitAkademia na wzrost owoców I w dawce 8 kg/ha.

 

MIODÓWKA GRUSZOWA

W wielu sadach gruszowych stwierdzono liczne złoża jaj miodówek oraz larwy. Należy dokonać szczegółowych lustracji na obecność tego groźnego szkodnika. W przypadku stwierdzenia obecności miodówki zalecamy jak najszybciej wykonać zabieg Movento w dawce 2,25 l/ha.

Więcej na:

http://zzowarka.pl/download/SKS_13_2015.pdf