Komisje Rady Powiatu Grójeckiego

Poniżej przedstawiamy członkostwo radnych Rady Powiatu Grójeckiego w istniejących komisjach.

 

Komisja Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu:

Przewodniczący Michał Pruś

Maciej Dobrzyński

Barbara Kowalska

Zygmunt Merski

Anna Steczkowska

Ireneusz Szymczak

Komisja Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu:

Przewodnicząca Barbara Kowalska

Piotr Bączek

Teresa Bednarska

Marian Górski

Krzysztof Kaźmierczak

Marek Ścisłowski

Andrzej Zaręba

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Spraw Socjalnych i Przeciwdziałania Bezrobociu:

Przewodnicząca Anna Steczkowska

Maciej Dobrzyński

Janusz Karbowiak

Krzysztof Kaźmierczak

Dariusz Piątkowski

Paweł Siennicki

Stanisław Sitarek

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji:

Przewodniczący Michał Pruś

Krzysztof Ambroziak

Krzysztof Fiks

Janusz Gaweł

Władysław Kumorek

Paweł Siennicki

Wojciech Wojtczak

Komisja Transportu Zbiorowego i Dróg Publicznych:

Przewodniczący Stanisław Sitarek

Piotr Bączek

Marian Górski

Janusz Karbowiak

Władysław Kumorek

Zygmunt Merski

Ireneusz Szymczak

Komisja Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu:

Przewodniczący Piotr Bączek

Teresa Bednarska

Krzysztof Fiks

Janusz Gaweł

Andrzej Zaręba

 

red.