Komisje Rady Miejskiej w Warce

Poniżej przedstawiamy członkostwo nowych radnych w istniejących komisjach Rady Miejskiej w Warce.

Komisja Finansów i Spraw Społecznych:

Przewodnicząca Urszula Orlik

Tadeusz  Sobieraj

Szymon Cieślak

Jacek Gawroński

Adam Nowak

Zofia Pawelec Zofia

Sekuła Iwona

Żelechowski Leszek

Komisja Rolnictwa i Infrastruktury:

Przewodniczący Tadeusz Sobieraj

Daniel Bugała

Jerzy Kołodziejski

Krystyna Kurach

Arkadiusz Marszałek

Adam Nowak

Zofia Pawelec

Iwona Sekuła

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu:

Przewodnicząca Krystyna Kurach

Grzegorz Paczkowski

Szymon Cieślak

Jacek Gawroński

Jerzy Kołodziejski

Arkadiusz Marszałek

Marek Niedziałek

Leszek Żelechowski

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Warce:

Przewodniczący Grzegorz Paczkowski

Urszula Orlik

Daniel Bugała

Marek Niedziałek.

red.