Dziś Boże Ciało

Dziś obchodzimy Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. To jest jedno z największych świat Kościoła katolickiego.  Każdemu wierzącemu ma przypominać, że Jezus Chrystus nie jest tylko symbolem w Eucharystii, a jest realnie w Niej obecny. Boże Ciało jest wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy i przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew w Jezusa Chrystusa.

BC1

Święto związane jest z wieloma objawieniami i cudami. Zostało ustanowione po objawieniach św. Julianny z Cornillon – przeoryszy klasztoru augustianek w Mont Cornillon we Francji. W 1209 r. miała widzenia jasnej tarczy księżyca z zarysowaną ciemną plamą. Pod wpływem objawień biskup Robert z Thourotte ustanowił w 1246 r. święto dla diecezji Liege. W 1264 r. Ojciec święty Urban IV bullą „Transiturus” ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła. Stało się to rok po cudzie eucharystycznym w Bolsenie – wówczas zaczęła krwawić hostia w rękach księdza wątpiącego w przemianę chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Korporał, na który spadły krople krwi, jest przechowywany w katedrze w miejscowości Orvieto.
W Polsce po raz pierwszy święto wprowadził biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W 1420 r. na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną w polskich kościołach. W późnym średniowieczu i w renesansie największym sanktuarium tego kultu w Polsce był kościół Bożego Ciała w Poznaniu.

Obchody uroczystości Bożego Ciała nierozerwalnie wiążą się z publiczną procesją z Najświętszym Sakramentem.

BC3

Pierwsze procesje Bożego Ciała odbywały się w latach 1265-1275 w Kolonii, w Niemczech. Niesiono podczas nich krzyż z Najświętszym Sakramentem. Pod koniec XV w. procesje były już powszechne w Niemczech, Anglii, Francji, w północnych Włoszech i Polsce.  Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii.