CBA kontrolowało, starostwo milczało

Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę dokumentów ze starostwa grójeckiego w połowie września 2014 roku. Jednak ta informacja została ujawniona w mediach dopiero po wyborach samorządowych.

CBA zwróciło się do starosty grójeckiego Mariana Górskiego już 16 września 2014 roku – wynika z odpowiedzi na interpelację radnego Piotra Bączka.  W połowie grudnia ub.r. radny Bączek poprosił starostę – powołując się na artykuł opublikowany przez gazetę „Jabłonka” (numer z 19. XI. 2014 r.) – o przedstawienie informacji w sprawie działań CBA w starostwie w Grójcu.

W ramach odpowiedzi nowy starosta Marek Ścisłowski przedstawił wniosek CBA w tej sprawie. Jak wynika z przedstawionego dokumentu Biuro, powołując się na odpowiednie przepisy dotyczące zwalczania przestępstw korupcyjnych, wystąpiło 16 września 2014 roku o przekazanie kopii dokumentów związanych z remontem i modernizacją siedziby Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce-Winiarach.  Czynności w tej sprawie prowadzi wydział postępowań kontrolnych Delegatury CBA w Warszawie.  Zgodnie z regulaminem CBA postępowanie kontrolne prowadzone jest m.in. w „celu ujawniania przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek lub przedsiębiorców”.

Swoje działania Biuro rozpoczęło dwa miesiące przed wyborami samorządowymi. Jednak informację o tej kontroli upubliczniono w gazecie „Jabłonka”, która ukazała się już po wyborach samorządowych. Oznacza to, że wyborcy zostali pozbawieni ważnej informacji, która mogła przyczynić się do zmiany preferencji wyborczych. Kontrola CBA tak ważnej inwestycji finansowanej z powiatowych funduszy stawiała poprzednie władze starostwa w niekorzystnym świetle. Być może dlatego nie została ujawniona.

W związku z tym radny Piotr Bączek skierował dodatkowe pytania, m.in. następujące:

  • Dlaczego przez dwa miesiące kampanii wyborczej ta informacja nie została ujawniona?
  • Dlaczego po podjęciu działań kontrolnych CBA 16 września nie było oficjalnego komunikatu starostwa?
  • Czy starostwo kontaktowało się w tej sprawie z CBA?

Radny Piotr Bączek poprosił o przedstawienie informacji, czy to postępowanie kontrolne CBA już zakończyło się i z jakim wynikiem. Zaproponował również, aby zarząd powiatu przedstawił całościową informację na temat inwestycji w wareckim muzeum.

 

cba-grojec