Miesięczne Archiwum: Kwiecień 2017

NOWE ECHO WARKI NR 1-2-3 /2017 ZAPOWIEDŹ

Towarzystwo Miłośników Miasta Warki przygotowało kolejny numer Nowego Echa Warki obejmujący  styczeń, luty i marzec 2017 roku. Z uwagi na skromne fundusze pochodzące jedynie z darowizn osób fizycznych i tylko dzięki  nieodpłatnemu wkładowi własnemu  redakcji, gazeta w ogóle może się ukazywać. A szkoda, bo materiały zamieszczane  w Nowym Echu Warki należą do bardzo cennych wątków

Starosta grójecki już po raz drugi przyjeżdża do Warki na spotkanie z mieszkańcami

Zgodnie z obietnicą daną mieszkańcom Warki na poprzednim spotkaniu , Starosta Marek Ścisłowski przybędzie do Warki po raz drugi. Przybędzie aby przedstawić sytuację w powiecie , tym w Urzędzie  i tym  w terenie . Tym razem spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Muzealnym przy Pałacu Pułaskich w Warce, które podlega Starostwu. Warto przyjść i wysłuchać informacji