Kim jesteśmy, czego pragniemy Jesteśmy mieszkańcami Warki i okolicznych miejscowości. Niektórzy z nas związani są z Ziemią Warecką od wielu pokoleń, a inni dopiero od kilkunastu lat. Wśród nas są właściciele prywatnych firm, pracownicy różnych szczebli i branż, robotnicy, rolnicy, sadownicy, urzędnicy i przedstawiciele wolnych zawodów. Jesteśmy  zróżnicowani pod względem wieku – większość to osoby